За нас

IPN Consult е млада, динамично развиваща се компания, която оперира в сферата на аутсорсинга. Нашият контактен център разработва и реализира високоефективно различни по големина и и обхват проекти, като телемаркетинг кампании, директни продажби, социологически проучвания, организиране на бизнес срещи, обслужване на входящи линии и много други.

Визия

Визията на IPN Consult е да бъде предпочитан партньор при реализиране на аутсорсинг проекти за Европейски пазар, чрез създаване и развитие на иновативни и печеливши бизнес модели, носещи добавена стойност за нашите клиенти и служители.

Ценности

Ангажираният ни екип е нашето конкурентно предимство. Съставен от амбициозни и енергични професионалисти и експерти в сферата на телефонните продажби и обслужването и грижата за клиента. Ние насърчаваме и подпомагаме активно израстването на нашите хора и тяхното развитие, като инвестираме в непрекъснато обучение и създаване на структурирана, последователна и прозрачна работна среда.

Технологии

  • Софтуерни програмисти: Android, C#, HTML/CSS, iOS, Java, JavaScript, .Net, PHP, Python, Ruby on Rails
  • ERP: ABAP, SAP Netweaver, SAPBC, Oracle
  • Приложения: Network/Security/San Cisco, IBM, Nortel, Nokia, Alcatel- Lucent
  • Операционни системи: Windows, Linux, Unix (Aix, Hp-Ux, Solaris)
  • Бази данни: Oracle, Db2, Sybase, SQL