Консултантски услуги

Стремим се да предоставяме цялостно обслужване за вас и вашия бизнес, затова работим постоянно за разширяване и усъвършенстване на предлаганите услуги. За да улесним ежедневието на клиентите си, местни и чуждестранни физически и юридически лица и клонове, предлагаме още възможности за административно обслужване, виртуален офис, представителство пред различни институции, консултиране, спомагателни дейности в разработване на проекти, извършване на проучвания и др.

Маркетинг консултиране

Маркетинга е един от най важните елементи за изграждането на успешен и конкурентен бизнес. Това е достатъчно обемно понятие, включващо в себе си не само елементите отнасящи се към директните продажби, но и цялостните бизнес процеси в компанията, нейната мисия и стратегия за развитие.

 • Маркетингови изследвания;
 • Позициониране и цялостна визия;
 • Стратегия и план;
 • Оценка и профилиране на потребителските групи;
 • Симбиоза на маркетинга и продажбите;
 • Внедряване на нов инструментариум;
 • Мърчъндайзинг / стандарти, оценка, имплементиране /;
 • Интернет маркетинг.

Професионални консултаций за увеличаване на продажбите

Логически продажбите се разделят на две направления – управление на продажбите и организация работата на отдел продажби. И двете са достатъчно интересни и важни, но често компаниите подхождат към решаването на проблемите им не системно и не последователно. Всички тези грешки водят до резултати противоречащи на очакванията на собствениците и висшия мениджмънт.

При работата си IPN Consult най често открива следните грешки в организацията и управлението на продажбите:

 • Недостатъчна изпипване целите и задачите на отдел продажби;
 • Лошо планирани или формулирани планови показатели;
 • Лошо обигран продажбен процес;
 • Липса на детайлна клиентска сегментация и стратегия за работа с отделните и групи;
 • Не добре настроена обратна връзка между търговците, средния и висшия мениджърски състав;
 • Несъвършена мотивационна програма с непрозрачни или сложни за разбиране показатели.

В процеса на работа консултантите на IPN Consult работят поетапно, но и комплексно в двете направления. За някой наши клиенти не само сме правили анализ и предписания, но дори сме поемали цялостното управление на отдел продажби за една година и след себе си сме оставяли ефективен, обучен и мотивиран екип. Резултата от дейността ни в двете посоки включва:

 • Ясни планове включващи в себе си точни и измерими показатели необходими за измерване ефективността от работата на търговски отдел;
 • Внедрен детайлен и ефективен продажбен процес;
 • Мотивационна система ефективно въвличаща служителите в отдела в резултатно ориентирана плоскост;
 • Функционална и оптимална структура на търговския отдел, на база клиентски потенциал, с ясни задачи по вертикала и изчистени от шумове канали за обратна връзка;
 • Резултатна система за отчетност с ясни хронологични и формални изисквания;
 • Оптимален модел на отношенията в отдела с необходимите роли и компетенции на сътрудниците;
 • Обучен търговски екип и препоръки за последващи поддържащи обучения на всяко от структурните звена.