Пълен аутсорсинг на бизнез процеси

Какво е Аутсорсингът?

Аутсорсингът представлява делегиране на външна организация извършването и управлението на операции или цели процеси, които не са базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност на пазара. Доставчикът на тази услуга същевременно подпомага развитието и усъвършенстването на дадената бизнес функция. Пример за често използвани аутсорсинг услуги са: изчисляване на работни заплати, счетоводство, поддръжка на информационни системи, професионално обучение, поддръжка на автопарк, сгради и др.

Аутсорсингът става все по-популярна форма на работа в цял свят, като много държавни институции и компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг на бизнес процеси.

Това осигурява редица съществени предимства:

  • позволява на организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферните дейности на външни изпълнители;
  • външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й, т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят високо качество на изпълнение;
  • освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалисти, с които да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външен изпълнител, който предоставя услуги според текущите нужди на клиента и носи рисковете за некачественото им извършване.

BPO - Аутсорсинг на
бизнес процеси

Нуждаете се от партньор, който да Ви осигури добре структурирани, оптимизирани и ефективни бизнес процеси. Горди сме с доверието на нашите клиенти в способността ни да структурираме и извършваме техните продажби, обслужване на клиенти или да боравим с техните дължими плащания и вземания.

Нашата цел е да станем най-желания партьор за своите клиенти, помагайки им да постигнат и надминат целите си.

HPO - Аутсорсинг на
човешки ресурси

От подбора и наемането на персонал до ръководенето на големи изнесени екипи, Вашият пълен пакет от HR услуги може да бъде доставен от нас.

Можем да поемем няколко или всички отговорности, свързани с управлението на човешки ресурси и да Ви дадем възможността да се фокусирате върху ключовите процеси за Вашия бизнес.

ITO - Аутсорсинг на ИТ

Предлагаме добре разработени решения за широк спектър IT услуги. Те са насочени към прилгането, защитата и поддръжката на IT операции и процеси в контактен център, както и back-office операции и Enterprise VoIP среди.

Нашият квалифициран и опитен персонал използва най-новата IT инфраструктура, който в комбинация с нашите водещи в индустрията партньори, формират солидни предпоставки за гарантирането на високо ниво на обслужване, договорено с клиенти от различни индустрии.

Свържете се с нас
+359 884 888881
office@ipn-consult.com